Dubai Motor Show: Những chiếc xe tuyệt vời

Dubai Motor Show có thể không phải là chương trình ô tô tuyệt vời nhất trên lịch, nhưng nó chắc chắn có nhiều hơn so với chia sẻ công bằng về kim loại giật gân của nó được trưng bày, nhờ sự giàu có tuyệt vời của một số của người dân địa phương.
Ngay cả lực lượng cảnh sát Dubai cũng có một chiếc xe thể thao kỳ lạ trong toàn bộ blues và twos gan. Hãy xem bộ sưu tập của chúng tôi cho một số điểm nổi bật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *