Ghế 600 mui trần mang lại cho ghế kỷ niệm 60 năm

đang kỷ niệm 60 năm những gì mà điện thoại gọi là “những chiếc xe và xe tải đặt Tây Ban Nha trên bánh xe”, cũng như biểu tượng 600 đang được cống nạp phù hợp. Một chiếc xe mui trần hoàn toàn được mang lại hoàn toàn sẽ được trưng bày tại Triển lãm ô tô Barcelona, ​​đã không được sử dụng trong 25 năm.
Một nhóm gồm 30 người đã hết sức tháo rời cũng như được khôi phục, hoặc thay thế, hơn 1.000 phần trên 1.500 giờ. Ghế bit được phát triển vào năm 1965, tuy nhiên tuân thủ quyền sở hữu của người mua cá nhân mà nó không được sử dụng trong 25 năm, điều đó có nghĩa là cơ thể, cơ thể cũng như công việc điện cũng như phải hoàn thành.
6

Bên trong 600 là 50 mét của bespoke ‘Houndstooth’ màu đen cũng như vải trắng, trong khi vô lăng ban đầu cũng như nút sừng vẫn còn nguyên vẹn. Mái di chuyển thủ công cũng đã được phục hồi tay. Người đứng đầu công việc Angel Lahoz tuyên bố kết quả là “gần như tốt hơn nhiều so với khi ban đầu rời khỏi nhà máy” 52 năm trước.
Quảng cáo – Bài viết tiếp tục dưới đây

Được thực hiện bởi SEAT theo giấy phép của Fiat – với nguồn gốc loại bỏ cho huyền thoại 500 – 600 đã được phát triển trong 15 năm, trong thời gian đó 800.000 được bán. Mang lại 600 sẽ ra mắt tại The Barcelona Motor Show trong tuần này.
Bạn tin gì về Fiat 600? Hãy cho chúng tôi hiểu trong các bình luận …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *